Cynigion Drafft Rhondda Cynon Taf

18/06/19
Arolygon Etholiadol

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

 

Gallwch weld y cynigion ar y porth cyswllt, eu cymharu â'r trefniadau presennol a gwneud unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

 

Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 24 Mehefin 2019 ac yn cau ar 17 Medi 2019.

 

Ar ôl y dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn ystyried yr holl sylwadau derbyniwyd, yn paratoi Argymhellion Terfynol ac yn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Yn ogystal â'r porth ymgynghori, gellir anfon sylwadau yn ystod y cyfnod hwn at:

 

ymholiadau@ffiniau.cymru

neu

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Tŷ Hastings

Caerdydd

CF24 0BL

 

Hoffai’r Comisiwn egluro fod y cynigion yn effeithio ar gynrhychiolaeth cynghorwyr sir yn unig, heblaw am lle nodwyd yn bendant yn yr adroddiad ym Mhennod 6 (Tref Pontypridd a Llanillstud Faerdref). Ni fydd unrhyw newidiadau i’r trefniadau cymunedol y ddau ardal Cymunedol.

 

Gall trigolion o Tyle-garw gweld esboniad llawn ar ein tudalen newyddion yma.