Castell-nedd Port Talbot

20/06/18
Arolygon Etholiadol

Byddai'r Comisiwn yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.  Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

Mae'r cyfnod ymgynghori yn dechrau ar 3 Gorffennaf 2018 ac yn cau ar 9 Tachwedd 2018. 

Wedi'r dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn paratoi Cynigion Drafft ar gyfer trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot.  Bydd hyn yn rhoi cyfle pellach ar gyfer gwneud sylwadau a chyflwyniadau.