Sir Ddinbych

17/06/13
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

17 Mehefin 2013.

Canlyniad

Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus wedi penderfynu i peidio gwneud Gorchmynion yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Sir Fynwy, Sir Benfro, Powys a Thorfaen cyn yr etholiadau lleol yn 2017.