Arolwg Etholiadol Bro Morgannwg

08/05/19
Arolygon Etholiadol

Mae’r Comisiwn yn gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Bwdeistref Sirol Bro Morgannwg gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.  Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 8 Mai 2019 ac yn cau ar 30 Gorffennaf 2019. 

Wedi'r dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn paratoi Cynigion Drafft ar gyfer trefniadau etholiadol ar gyfer Bwdeistref Sirol Bro Morgannwg.  Bydd hyn yn rhoi cyfle pellach ar gyfer gwneud sylwadau a chyflwyniadau.

Gellir danfon cynrychiolaethau i:

ymholiadau@ffiniau.cymru

neu

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Tŷ Hastings

Caerdydd

CF24 0BL