Ynys Môn (Pellach)

22/05/12
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

22 Mai 2012.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 2676 (W.290) ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.