Pen-y-bont ar Ogwr

07/05/09
Arolygon Cymunedol

Mae fersiynau wedi'u hargraffu o'r adroddiadau (gyda mapiau) ar gael ar gais drwy gysylltu â’r Comisiwn.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 2009 No.3047 (W.266) ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.

Lawrlwytho Dogfen
Cyfarwyddyd52.85 KB
Atodiad 3429.74 KB
Atodiad 4964.26 KB
Atodiad 591.95 KB