02/04/19
Arolygon Etholiadol

Mae’r Comisiwn yn gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.  Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 2 Ebrill 2019 ac yn cau ar 24 Mehefin 2019

Wedi'r dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn paratoi Cynigion Drafft ar gyfer trefniadau etholiadol ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd.  Bydd hyn yn rhoi cyfle pellach ar gyfer gwneud sylwadau a chyflwyniadau.

Gellir danfon cynrychiolaethau i:

ymholiadau@ffiniau.cymru

neu

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Tŷ Hastings

Caerdydd

CF24 0BL