Sir Benfro

25/03/98
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

25 Mawrth 1998.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 3141 ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.