13/03/07
Arolygon Cymunedol

Mae fersiynau wedi'u hargraffu o'r adroddiadau (gyda mapiau) ar gael ar gais drwy gysylltu â’r Comisiwn.

Canlyniad

Dim newid. Cytunwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru 13 Mawrth 2007.

Lawrlwytho Dogfen