Bro Morgannwg

23/03/01
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

23 Mawrth 2001.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 3277 (W.315) ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.