Sir Fynwy

31/03/00
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

31 Mawrth 2000.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol - SI 3275 (W.313) ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.