Cynigion Drafft Bro Morgannwg

13/02/20
Arolygon Etholiadol

Mae’r cyfnod ymgynghoriad cynigion drafft am yr adolygiad hwn wedi ei atal.

Gwelwch yr hysbysiad isod am fwy o wybodaeth.

 

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg

Gallwch weld y cynigion ar  porth ymgynhori y Comisiwn, eu cymharu â'r trefniadau presennol a gwneud unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 20 Chwefror 2020 ac yn cau ar 13 Mai 2020.

Ar ôl y dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn ystyried yr holl sylwadau derbyniwyd, yn paratoi Argymhellion Terfynol ac yn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Yn ogystal â'r porth ymgynghori, gellir anfon sylwadau yn ystod y cyfnod hwn at:

 

ymholiadau@ffiniau.cymru

 

neu

 

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Tŷ Hastings

Caerdydd

CF24 0BL