Pen-y-bont ar Ogwr

01/02/18
Arolygon Etholiadol

Byddai'r Comisiwn yn mynd i gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.  Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 1 Chwefror 2018 ac yn cau ar 24 Ebrill 2018. 

Wedi'r dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn paratoi Cynigion Drafft ar gyfer trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  Bydd hyn yn rhoi cyfle pellach ar gyfer gwneud sylwadau a chyflwyniadau.