Merthyr Tudful

29/01/98
Arolygon Etholiadol

Dyddiad Cyflwyno

29 Ionawr 1998.

Canlyniad

Dim newid, Cadarnhad gan yr Ysgrifennydd Gwladol 19 Awst 1998.