16/01/20
Arolygon Etholiadol

Mae’r cyfnod ymgynghoriad cynigion drafft am yr adolygiad hwn wedi ei atal.

Gwelwch yr hysbysiad isod am fwy o wybodaeth.

 

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Caerffili.

Gallwch weld y cynigion ar y porth y Comisiwn, eu cymharu â'r trefniadau presennol a gwneud unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 23 Ionawr 2020 ac yn cau ar 15 Ebrill 2020.

Ar ôl y dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn ystyried yr holl sylwadau derbyniwyd, yn paratoi Argymhellion Terfynol ac yn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Yn ogystal â'r porth ymgynghori, gellir anfon sylwadau yn ystod y cyfnod hwn at:

ymholiadau@ffiniau.cymru

neu

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Tŷ Hastings

Caerdydd

CF24 0BL