Cynigion Drafft Caerdydd

14/01/20
Arolygon Etholiadol

Mae'r cyfnod ymgynghori ar gyfer yr arolwg hwn wedi ailddechrau.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 3 Gorffennaf 2020

Gwelwch yr hysbysiad isod am fwy o wybodaeth.

 

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd.

Gallwch weld y cynigion ar y porth y Comisiwn, eu cymharu â'r trefniadau presennol a gwneud unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 21 Ionawr 2020 ac yn cau ar 13 Ebrill 2020.

Ar ôl y dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn ystyried yr holl sylwadau derbyniwyd, yn paratoi Argymhellion Terfynol ac yn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Yn ogystal â'r porth ymgynghori, gellir anfon sylwadau yn ystod y cyfnod hwn at:

ymholiadau@ffiniau.cymru

neu

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Tŷ Hastings

Caerdydd

CF24 0BL