Gwynedd

23/01/18
Arolygon Etholiadol

Byddai'r Comisiwn yn cynnal arolwg o drefniadau etholiadol Sir Gwynedd gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol. Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

Gallwch ddefnyddio’r i porth ymgynghori weld y cynigion, eu cymharu â’ch trefniadau presennol a gweld sut maent yn cysylltu â ffiniau llywodraeth leol yn  eich ardal.

Mae'r cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn dechrau ar 30 Ionawr 2018 ac yn cau ar 23 Ebrill 2018. 

Wedi'r dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn paratoi Cynigion Drafft ar gyfer trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Gwynedd ac yn cyflwyno cynigion terfynol i Lywodraeth Cymru.

Lawrlwytho Dogfen