Tor-faen

29/01/13
Arolygon Cymunedol

Mae fersiynau wedi'u hargraffu o'r adroddiadau (gyda mapiau) ar gael ar gais drwy gysylltu â’r Comisiwn.

Canlyniad

Gweler yr Offeryn Statudol -  2013 No. 2156 (Cy. 211)  ar y wefan Legislation.gov.uk.

Mae rhoi rhif i Offeryn Statudol yn dangos bod gorchymyn wedi ei wneud.