Adolygiadau

Mae’r Comisiwn yn cynnal tri math o arolygon fel a ganlyn (cliciwch y ddolen am fwy o wybodaeth) :

Gallwch weld ein holl arolygon isod, neu’u trefnu yn ôl math .

Arolygon Etholiadol
Argymhelion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Castell-nedd Port Talbot
20/08/20
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Casnewydd
14/08/20
Arolygon Etholiadol

Mae’r Comisiwn yn gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Fynwy gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.  Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

07/07/20
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Sir Y Fflint
16/06/20
Arolygon Etholiadol
Cynigion draft ar gyfer arolwg etholiadol Ynys Mon
16/06/20
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr Arolwg etholiadol yn Rhondda Cynon Taf
25/03/20
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Abertawe
03/03/20
Arolygon Etholiadol

Mae’r cyfnod ymgynghoriad cynigion drafft am yr adolygiad hwn wedi ei atal.

Gwelwch yr hysbysiad isod am fwy o wybodaeth.

 

13/02/20
Arolygon Etholiadol
Cynigion draft ar gyfer arolwg etholiadol Caerffili
16/01/20
Arolygon Etholiadol

Mae'r cyfnod ymgynghori ar gyfer yr arolwg hwn wedi ailddechrau.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 3 Gorffennaf 2020

14/01/20
Arolygon Etholiadol
Cynigion draft ar gyfer arolwg etholiadol Casnewydd
09/01/20
Arolygon Etholiadol

Mae'r cyfnod ymgynghori ar gyfer yr arolwg hwn wedi ailddechrau.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 13 Gorffennaf 2020

 

07/01/20
Arolygon Etholiadol
Cynigion draft ar gyfer arolwg etholiadol Castell-nedd Port Talbot
21/11/19
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr aroleg etholiadol yn Merthyr Tudful
29/10/19
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol ym Mhen-y-bont ar Ogwr
02/10/19
Arolygon Etholiadol
Cynigion drafft ar gyfer arolwg etholiadol Sir Y Fflint
29/08/19
Arolygon Etholiadol
Argymhelion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Sir Gaerfyrddin
21/08/19
Arolygon Etholiadol

Mae’r Comisiwn yn gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Ynys Mon gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.  Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

 

19/07/19
Arolygon Etholiadol
Argymhelion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Sir Benfro
11/07/19
Arolygon Etholiadol

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Dinas a Thref Abertawe.

 

04/07/19