Mae’r Comisiwn yn cynnal tri math o arolygon fel a ganlyn (cliciwch y ddolen am fwy o wybodaeth) :

Gallwch weld ein holl arolygon isod, neu’u trefnu yn ôl math .

Arolygon Etholiadol

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam

13/02/20
Arolygon Etholiadol
Cynigion draft ar gyfer arolwg etholiadol Caerffili
16/01/20
Arolygon Etholiadol
Cynigion Drafft ar gyfer Arolwg Etholiadol Caerdydd
14/01/20
Arolygon Etholiadol
Cynigion draft ar gyfer arolwg etholiadol Casnewydd
09/01/20
Arolygon Etholiadol

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam

07/01/20
Arolygon Etholiadol
Cynigion draft ar gyfer arolwg etholiadol Castell-nedd Port Talbot
21/11/19
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr aroleg etholiadol yn Merthyr Tudful
29/10/19
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol ym Mhen-y-bont ar Ogwr
02/10/19
Arolygon Etholiadol
Cynigion drafft ar gyfer arolwg etholiadol Sir Y Fflint
29/08/19
Arolygon Etholiadol
Argymhelion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Sir Gaerfyrddin
21/08/19
Arolygon Etholiadol

Mae’r Comisiwn yn gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Ynys Mon gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.  Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

 

19/07/19
Arolygon Etholiadol
Argymhelion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Sir Benfro
11/07/19
Arolygon Etholiadol

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Dinas a Thref Abertawe.

 

04/07/19
Arolygon Etholiadol

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Dinas a Sir Abertawe.

04/07/19
Arolygon Etholiadol
Argymhelion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Sir Ddinbych
19/06/19
Arolygon Etholiadol

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

 

18/06/19
Arolygon Etholiadol
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr Arolwg Etholiadol yn Ceredigion
31/05/19
Arolygon Etholiadol
Argymhelion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol Conwy
23/05/19
Arolygon Etholiadol
Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer – Bwdeistref Sirol Bro Morgannwg
08/05/19
Arolygon Etholiadol
Cynigion drafft ar gyfer arolwg etholiadol Merthyr Tudful
16/04/19