Skip to content

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Sut i gysylltu â'r Comisiwn.

Prif Weithredwr

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru 

Llawr Gwaelod, Tŷ Hastings 

Llys Fitzalan 

Caerdydd 

CF24 0BL 

Ffôn:029 20464819
Ffacs:029 20464823
E-bost: ymholiadau@ffiniau.cymru
 

Dolenni perthnasol

Mae’r Weithdrefn hon yn nodi’r trefniadau a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru ar gyfer ymdrin â chwynion.