Skip to content

Amdanon ni

Amdanon ni

Ein swyddogaeth yw cadw'r holl ardaloedd llywodraeth leol yng Nghymru, ynghyd â threfniadau etholiadol y prif ardaloedd, o dan arolwg a chyflwyno'r cynigion hynny i Lywodraeth Cymru fel yr ymddengys yn ddymunol er budd llywodraeth leol effeithiol a chyfleus.

Cafodd y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru  ei sefydlu ym 1974 o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.  Cawsom ein hail-enwi'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn 2013 o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 (dolen allanol).

Comisiynwyr

  • Cadeirydd: Mr Owen Watkin, OBE DL
  • Dirprwy Gadeirydd: Mr Ceri Stradling
  • Aelod: Mr David Powell
  • Aelod: Mrs Julie May
  • Aelod: Mr Theodore Joloza

Pwllgor Archwilio

  • Aelod Annibynnol: Mrs Julie James

Ysgrifenyddiaeth

  • Prif Weithredwr: Mr Steve Halsall