Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

10/12/20

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer Sir Fynwy.

 

12/11/20
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Ynys Mon
05/11/20
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Caerdydd