Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

23/03/22

Mae Etholiadau Lleol yn cael eu cynnal yng Nghymru ar 5 Mai 2022.

Os ydych yn ddarpar ymgeisydd neu asiant, neu os oes gennych ddiddordeb yn yr etholiadau, gallwch ddod o hyd i wybodaeth werthfawr isod.

08/06/21
Argymhellion terfynol ar gyfer Arolwg Etholiadol Sir Fynwy
05/02/21
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Bro Morgannwg