14/08/20
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Casnewydd
07/07/20

Mae’r Comisiwn yn gynnal arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Fynwy gyda'r bwriad o ystyried a llunio cynigion ar gyfer trefniadau yn y dyfodol.  Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.

16/06/20
Argymhellion Terfynol ar gyfer yr arolwg etholiadol yn Sir Y Fflint